Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów prawnych normujących czyny zabronione oraz kwestie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa. Odpowiedzialność karną reguluje kodeks karny, który zawiera przepisy mówiące o tym, jakie zachowania są zabronione i jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie danych norm.

Pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje reprezentowanie podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych. W kancelarii zajmujemy się prowadzeniem obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym, wykonawczym) oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również prawa osób pokrzywdzonych.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:
 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, na etapie policyjnego zatrzymania, a nawet jeszcze przed wszczęciem oficjalnego postępowania w sprawie, we wszystkich kategoriach spraw, w tym dotyczących najcięższych zbrodni oraz zorganizowanej przestępczości,
 • składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, w szczególności o uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania,
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach, we wszystkich kategoriach spraw, w tym dotyczących najcięższych zbrodni oraz zorganizowanej przestępczości,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach osób poszukiwanych listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, o zarządzenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny),
 • reprezentacja w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • sporządzanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania.

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa karnego?

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach przeglądarki.