Prawo cywilne

Prawo cywilne jest niezwykle rozbudowaną gałęzią prawa. Reguluje przede wszystkim stosunki osobiste niemajątkowe oraz majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi. Oznacza to, że prawo cywilne obejmuje wszystkie aspekty stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami, a także reguluje ich prawa i obowiązki wobec siebie. Do prawa cywilnego zalicza się również jednostki organizacyjne, które nie posiadają statusu osoby prawnej, ale jednocześnie ustawa przyznaje im zdolność prawną (wspólnoty mieszkaniowe oraz wszelkiego rodzaju spółki).

Prawo cywilne zajmuje się zatem regulacją stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, tzw. obrocie prywatnym. Do głównych zainteresowań prawa cywilnego należy treść zawieranych umów sprzedaży lub zobowiązań, a także wszelkie sprawy rodzinne. Ta gałąź prawa obejmuje również wszystkie kwestie związane z własnością intelektualną, spadkową oraz dobra osobiste osoby fizycznej.

.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:
 • tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 • przygotowanie dokumentacji rozwodowej (lub separacyjnej) – sporządzenie pozwu, opinii oraz skompletowania wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • prowadzenie spraw o podwyższenie (ew. obniżanie) alimentów;
 • sporządzanie intercyz (umów małżeńskich);
 • roszczenia o zapłatę i windykacja należności,
 • ochronę własności oraz ochronę posiadania,
 • prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie własności nieruchomości, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności i wszelkich roszczeń z tym związanych, np. żądań rozliczenia nakładów;
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, takie jak żądanie wydania nieruchomości, czy w przedmiocie ustanowienia służebności;
 • reprezentowanie w cywilnych sporach sądowych przed sądem I i II instancji;
 • prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie spraw dotyczących najmu lokali, umów najmu okazjonalnego, umów deweloperskich, polis posagowych, kaucji mieszkaniowych, bonifikat mieszkaniowych, kredytów (w tym kredytów hipotecznych, kredytów frankowych);
 • sprawy wekslowe;
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów sprzedaży, leasingu, spedycji, zlecenia, umowy o roboty budowlane i innych;
 • spory dotyczące darowizn.

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego?

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach przeglądarki.